No Nonsense Mediation

logo NNM

Mediation is het oplossen van een geschil met behulp van een onafhankelijke mediator. Daarna wordt een vaststellingsovereenkomst opgemaakt door de mediator, waarin alle afspraken kort en bondig op papier komen. Daar kunt u wat mee. No Nonsense Mediation.

Het is onvoorstelbaar hoeveel energie, geld en tijd worden verspild in juridische haarkloverij, gehakketak, bangmakerij en dus vooral: onzekerheid. Met mediation zitten de partijen die een conflict hebben aan dezelfde tafel, liever naast elkaar dan tegenover elkaar. De mediator begeleidt de gesprekken, waaruit niet alleen de problematiek naar boven komt, maar gaandeweg ook en vooral de oplossing. Met andere woorden: u laat de beslissing niet over aan de rechter, noch aan de mediator. U beslist zelf. De mediator ziet er op toe dat de gesprekken correct en inhoudelijk worden gevoerd. En dat de afspraken werkbaar zijn, voor iedereen.

Raar, maar bewezen waar: in doorgaans drie tot vier gesprekken van – pakweg – 1,5 tot 2 uur, is het conflict uit de wereld.  Techniek, luistervaardigheden, gevoel voor urgentie. Dat maakt mediation zoveel sterker dan de gang naar de rechter.

E: info@nononsensemediation.nl

T: +31 (0) 40 20 30504

Mediation_V
U wilt toch veel liever zelf de touwtjes in handen houden? Dát is de kracht van mediation.