WAT IS BIJ ONS MEDIATION?

No Nonsense Mediation is een klein maar professioneel, zakelijk en al sinds 2000 bestaand kantoor. Met slechts één mediator: Ton Westphal. Daarom is deze pagina geschreven in de ik-vorm. Geen koude overdracht, geen verschillende contacten en dus alle vertrouwelijkheid van dien.

Ter zake. Als u bij Google mediation intypt, dan heeft u vrijwel onmiddellijk enkele honderdduizenden pagina’s in beeld. Met bijna allemaal dezelfde informatie. Daarom hier niet weer een uitleg over wat “mediation” betekent. Wél wil ik u in kort bestek graag enkele verschillen in aanpak, en vooral benadering, schetsen. Want er zijn dus al zoveel aanbieders…

–> Wat doen we niet?

Uw tijd verdoen, meedromen, zeuren, belangrijk zijn en tijd rekken.

Ik ben geen goeroe die het allemaal beter weet. Sommigen in dit vak afficheren zich zelfs als conflictdokter. Begrippen als intakes, casestudies, projecten en trajecten vliegen in het rond. Dat is een jargon dat No Nonsense Mediation vermijdt. Nog sterker, ik begrijp soms amper wat men bedoelt of wil zeggen.

–> Wat doen we wel?

Ik zorg er voor dat u en uw tegenpartij naar elkaar gaan luisteren. Met als enige doel het oplossen van het wederzijdse probleem. Niets meer en niets minder.

Daardoor vermijdt u dure advocatenkosten. Daardoor vermijdt u een lange, juridische weg. Daardoor vermijdt u een ongewisse uitkomst van het probleem. Daardoor vermijdt u vreselijk veel verkwisting van kostbare energie. Daardoor vermijdt u een soms levenslange ruzie.

Twee opmerkelijke verschillen kort uitgelicht:

Specialisatie. Ik ben één van de eerste NMI-geregistreerde mediators, anno 2000, die zich exclusief richt op bedrijfsmatige conflicten. Vooral binnen de werkgever/werknemer-relatie. Ik doe dus liever geen familie- en echtscheidingszaken, of er zou een zakelijk belang rond de gezamenlijke onderneming aan de orde moeten zijn. U kunt ook denken aan salaris- en pensioengeschillen, de prijs van overname (pand, goodwill, voorraad…), garantieclaims, onwillige debiteuren, bedreigende crediteuren. Overigens heb ik mij per 2007 op eigen initiatief laten uitschrijven bij het NMI. Dat heeft met – het bijna volledig gebrek aan – “toegevoegde waarde” van zo’n vereniging te maken.

Trouwens, het NMI bestaat niet meer (…). Er is nu wel zoiets als de Mediatorsfederatie. Alle respect, maar ik ben nog steeds niet overtuigd. En dus ook geen lid.

Relevante (lijn-)ervaring. Ik heb in loondienst ooit zelf zo’n honderd mensen aangestuurd. Met liefde en plezier, maar ook in de wetenschap dat je met honderd mensen dus ook honderd problemen hebt. Weten wat er “op de vloer” speelt. Dus geen academische aanpak. Het bemiddelen bij personeelsconflicten is echt mijn metier. Aanstelling, disfunctioneren, ontslag, salariëring, collegiale haat en nijd.

U kijkt nu naar precies het omgekeerde van mediation (  😉 )