Privacy, cookies & more

No Nonsense Consultancy | No Nonsense Mediation heeft een Register inzake Privacy opgesteld. Als u daar belang bij heeft, dan kunt u dat hier kosteloos opvragen. Deel van dat register zijn onder andere het doel van de verwerking van persoonsgegevens en ons gegevensbeschermingsbeleid.

Aanvullend willen wij hier graag nog het volgende onder uw aandacht brengen inzake:

  • Functionaliteit

Deze site is gehost binnen het wereldwijde netwerk van WordPress. No Nonsense Consultancy, No Nonsense Mediation en Ton Westphal als webmaster hebben zich volledig geconformeerd aan de bijbehorende voorwaarden en functionaliteit. Zie ook de Privacy-pagina van Automattic, waartoe WordPress behoort. Daarbij is het voor u mogelijk goed om te weten, dat wij een advertentievrije omgeving met deze provider zijn overeengekomen (‘no third-party’).

  • Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens van bezoekers, waarmee wij in dit geval bijvoorbeeld bedoelen de NAW-gegevens, telefoon en geboortedatum worden op deze site niet geregistreerd. Wel treft u hier onze eigen e-mailadressen aan, waarnaar kandidaten voor een bepaalde functie, of zij die “open” willen solliciteren, hun Curriculum Vitae en eventuele andere (privacy-gevoelige) informatie kunnen sturen. Een en ander wordt buiten WordPress om, intern, verwerkt en alleen bij door ons per e-mail bevestigde bestandsopname.

  • Copyright

Beide bedrijfsnamen, alsmede de bijbehorende beeldmerken (logo’s) zijn geregistreerd en het exclusieve eigendom van No Nonsense Consultancy, cq. No Nonsense Mediation.

  • Disclaimer

No Nonsense Consultancy en No Nonsense Mediation, alsmede Ton Westphal sluiten iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele en onverhoopte onjuistheden op deze site of op sites waaraan wordt gerefereerd. Dat geldt ook voor door de gebruiker toegepaste en/of verzonden informatie, dan wel gegevens. Vanzelfsprekend hebben wij de inhoud van deze site, technisch en inhoudelijk, met de grootste zorg samengesteld.

  • ‘Links’

Er zijn afhankelijk van de op deze site gepubliceerde pagina’s, de  (nieuws-)berichten dan wel de vacatures, duidelijk herkenbare links opgenomen naar andere sites. Als u die aanklikt, zijn No Nonsense Consultancy, cq No Nonsense Mediation dan wel Ton Westphal niet verantwoordelijk voor wat er verder met uw gegevens gebeurt, noch voor de inhoud en presentatie van die websites.

  • Privacy en ‘cookies’

“Privacy” is enerzijds wettelijk geregeld. Daarnaast gelden begrippen als “moraliteit” en “betrouwbaarheid”, die wij niet minder belangrijk vinden. Ook daarom zijn een grote vertrouwelijkheid (discretie), respect voor ieders privacy en zorgvuldig omgaan met persoonlijke gegevens bij ons standaard.

Dat geldt ook voor onze omgang met bedrijfsgevoelige informatie. Uit de school klappen is taboe.

Overigens: bij gerichte sollicitaties naar een concreet aangegeven vacature, voelen wij ons vrij om kandidatengegevens door te spreken met die bepaalde opdrachtgever. Als de kandidaat dat – om welke reden dan ook – vooralsnog niet wenst, moet dat expliciet worden vermeld bij de sollicitatie.

Uw IP-adres en aanvullende technische gegevens rondom uw virtuele bezoek, zoals de pagina’s en berichten die u heeft bezocht, alsmede zaken als bezoekdatum en tijd, kunnen – in dit geval dus onder de paraplu en dankzij de functionaliteit van het wereldwijde platform van WordPress, zie hierboven – worden gebruikt voor technische doeleinden en voor statistische gegevens.

Cookies zijn kleine bestandjes die met een pagina van de website kunnen worden meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen. Op die manier wordt deze hardware de volgende keer herkend en verbetert de functionaliteit, bijvoorbeeld voor het plaatsen van reacties. U heeft altijd de mogelijkheid om cookies van uw harde schijf te verwijderen. Daarnaast kunt u cookies uitschakelen via uw browser. Raadpleegt u in beide gevallen de handleiding van uw browser. Uitschakeling van cookies betekent niet dat u de pagina’s en de berichten niet meer kunt lezen, en heeft enkel gevolg voor de computer en browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere browsers of computers, dient u deze handeling dus zo vaak als nodig te herhalen.

Dit lijkt een heleboel, maar het komt er gewoon op neer dat we met elkaar afspreken dat we ons fatsoenlijk gedragen, zeker ook waar het aankomt op wederzijde privacy. No nonsense.